Framsida.


******************

Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


 


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90530671.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no


  *****************

   Vågå Historielag og

      styreleiar kan

       treffast på.     


post@vaagaa-historielag.org


 

*******************

 

Alle medlemmar


får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto


       2085.25.95311   


   I tillegg blir det   utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 100,-

*******************


Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 28. juli 2021 kl. 19.00.


Var norddølane "noko for seg sjølv"?


v/ Jakup Skjedsvoll


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Vi får høyre om kvar grensa gjekk mellom Norddalen og Sørdalen, og nokre tankar om korfor ho gjekk der.

Jakup Skjedsvoll frå Vågå er cand. agric, og pensjonert jordskiftedommar. Han har skrive ei rekkje artiklar i lokalhistoriske årbøker, særleg om utmark, stadnamn og slektshistorie. Denne kvelden vil Skjedsvoll snakke om kvar grensa gjekk mellom nord- og sørdalen i mellomalderen.

Grensa mellom nord og sør i Gudbrandsdalen var sagt å gå ved "Rost", og det har vore usemje om kvar dette var.

Skjedsvoll drøftar dette ut frå opplysningar om gardar og grender som er sagt å liggje sør og nord for grensa, og ut frå ulik skattlegging i Norddalen og Sørdalen. Han ser også på kvar grensa naturleg kunne gå, og ikkje minst sjølve namnet "Rost" og kvar det kunne liggje. Han kjem også inn på det gamle vegsystemet nordover frå det sentrale maktsenteret i dalen, på Sør-Fron.

Oversiktbildet er frå grenseområdet ved Harpefossen.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 21. juli 2021 kl. 19.00.


Rakels vevnad

v/ Hans Jacob Dahl.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Bli med på ei reise gjennom Rakel Onsum Bergs produksjon av bildevev.

Onsum Bergs vevkunst er aktuell som ein del av sommarutstillingane i galleri Ullinsvin i Vågå.

Gjennom Kveldsseto blir vi også kjente med dei arbeida som ikkje blir vist fram i utstillinga.

Reiseleiar er Hans-Jacob Dahl, mangeårig sokneprest i Dovre, og sidan 2010 leiar av Pilegrimssenteret Dovrefjell.
Han har kjent Rakel gjennom mange år, og arbeidde saman med henne da ho vov fire klede til preikestolen i Dombås kyrkje på 1990-tallet.

Kleda gjekk tapt i brannen 20. februar 2020.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 14. juli 2021

kl. 19.00.


   Nytt frå arkivet

v/ Kristin Akslen Hagen


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Vi tek stadig imot nye arkiv ved Gudbrandsdalsmusea sitt dokumentasjonssenter

for Nord-Gudbrandsdal.

Mellom anna har vi fått inn eit heilt års arbeidsrekneskap for ein hest!

Denne kveldsseto får vi høyre avdelingsledar Kristin Akslen Hagen fortelje om skattane folk let oss ta vare på.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 7. juli 2021

kl.19.00.


Fel-Jakup 200 år

Ivar Teigum fortel


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

I år er det 200 år sidan Fel-Jakup vart fødd i Skjåk. Fel-Jakub var rekna som ein meisterspelemann på flatfele. Han har hatt stor innverknad på folkemusikken i midt-Norge.

Ivar Teigum er historikar og tidlegare lektor frå Skjåk. Han vil fortelje meir om Fel-Jakup denne Kveldsseto.

På biletet ser du bautaen som var reist til 100-årsminnet i 1921. Bautaen er hogd ut av fjellmannen Svein Kvitingen. Foto: Per Steinar Løkken

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 23. juni 2021 kl. 19.00


  Vågå – Norges Hollywood.

  Bent Kvalvik.


  Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Forskingsbibliotekar Bent Kvalvik i film- og kringkastingsseksjonen ved Nasjonalbiblioteket fortel om Vågå som populær opptaksstad for norske og utanlandske filminnspelingar gjennom tidene, frå stumfilmens urtid og heilt fram til nesten våre dagar.

Kvalvik har i over 20 år, arbeidd med restaurering og formidling av eldre norsk filmmateriale, og presentert sjeldne norske filmar på filmfestivalar i inn- og utland.

Biletet er frå den tyske filmen «Peer Gynt» og syner skodespelar (i tittelrolla) Hans Albers. Filmen er frå 1934 med regi av Fritz Wendhausen.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 30. juni 2021

kl. 19.00.


Frå reinsdyrtå til Castagnari.

gamle instrument.

Tom Willy Rustad og

Stein Villa


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

To av Norge sine beste formidlarar av musikk på gamle instrument tar oss med på ei musikalsk reise frå menneskeskapt lyd i steinalderen og fram til tradisjonsmusikk i vår tid. På vegen blir vi mellom anna betre kjent med Leif Løchen som budde på Valbjør i Vågå, ein av pionerane i norsk folkemusikkmiljø som i år ville vorte 100 år.

Stein Villa har ansvar for tradisjonsmusikkarkivet for Gjøvik og Toten i Mjøsmuseet.
Tom Willy Rustad har tilsvarande stilling for midt-Gudbrandsdalen i Gudbrandsdalsmusea.

Stein Villa formidlar folkemusikk til barnehagar og skuler, høgskuler og universitet. I tillegg er han ein allsidig musikar som held konsertar og kurs i inn- og utland.

Rustad er ein av landets fremste og mest allsidige folkemusikkutøvarar både som utøvar, pedagog og komponist. Han er ein del av gruppa Kvarts som mellom anna har vunne fleire spelemannsprisar, stått bak fleire tingingsverk og turnert i inn- og utland. Rustad har vore lærar ved dei fleste utdanningsinstitusjonane i Norge og har gitt ut lærebøker i toraderspel.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00.

Vågåleikje frå jubilerande spelmenn.

Leif Inge Schjølberg og Ola Grøsland.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


I knapt nokor bygd finn vi fleire spelemenn enn i Vågå i tiåra etter krigen, og mange av desse har jubileum i fjor og i år.

Dette gjeld mellom anna Ola Opheim og Pål Skogum.

Dette blir hovudtemaet for konserten i Jutulheimen den 16. juni med Leif Inge Schjølberg og Ola Grøsland.

Her blir det spelt mange gamle leikje, også knytt til slaget i Kringen i 1612.

 

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*****************************************************************************************

                    Kveldsseto i Jutulheimen

                   Ord og strengar enkelt kopla

Onsdag 9. juni 2021 kl. 19.00.


Tore Jørgen Rødølen og Ingrid Løkken.

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Orda er det Ingrid Løkken som står for, ho les frå eiga bok – Enkel kopling. Tore Jørgen Rødølen spelar på mange strenger, ja, han spelar her både fele, cello, nyckelharpe og hardingfele. Dels les og spelar dei kvar for seg, og så er det nokre fellesnummer.


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

******************************************************************

  Årsmøte Vågå Historielag

 Innkalling til årsmøte i Jutulheimen

 onsdag 14. april 2021 kl. 19.00.

   Sakliste:

- Val av møteleiar og ein til å skrive       møteboka.

 - Godkjenning av innkalling og sakliste.

 - Årsmelding.

 - Rekneskap.

 - Innkomne saker.

 - Val av 2 styremedlemmar for 3 år. 

   Val av 3 varamedlemmar til styret.

   Val av styreleiar og nestleiar.

   Val av 2 revisorar.

   Val av ny valkomite.

   Kontingent.

 Ullinsvin fyrst på 1900-talet. Foto frå     Hølen, Vågå historielags fotoarkiv.

******************************************************************

                    Kveldsseto i Jutulheimen

                      Filmbygda Vågå

                               Avlyst / Utsatt

Onsdag 11. november 2020 kl. 19.00.

Foredrag av Bent Kvalvik frå Nasjonalbiblioteket.

Med bilder og filmsnuttar tek han oss med attende til norske og utanlandske filminnspelingar i Vågå:


-Fante Anne, 1920

-En glad gutt, 1932

-Liv, 1934

-Peer Gynt, 1934

-Synnøve Solbakken, 1934

-Gjest Baardsen, 1939

-Jørund Smed, 1948

-Synnøve Solbakken, 1957

-Knut Formos siste jakt, 1973

 

Kaffeservering/inngang kr 100,-.


P.g.a. pandemi treng vi påmelding til

Elin Grev  elinmo@hotmail.no   tlf.48158377.

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS


********************************************************************

                    Kveldsseto i Jutulheimen

Vi viser den norske filmen "Liv" frå 1934.


Ondsdag 14. oktober 2020 kl. 19.00.


Med Tordis og Alfred Maurstad, samt

Ingjald Haaland i hovudrollene.

Regissør Rasmus Breistein.

Basert på Kristofer Jansons forteljing i boka

"Fraa Bygdom" frå 1866.

Dette var den fyrste spelefilmen på nynorsk.

Dei fleste uteopptaka vart gjordt i Vågå,

bl.a. på nordgard Svare, Uleberg og i Besstrond.

 

Kaffeservering/inngang kr 100,-.

    

Fyrste visning: kl. 18.00.

Andre visning: startar med kaffeservering kl. 19.00.


P.g.a. pandemi treng vi påmelding til

Elin Grev elinmo@hotmail.no tlf.48158377, meld frå om fyrste eller andre visning.

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS


********************************************************************

                        Kveldsseto i Jutulheimen

 Gravminner på Vågå-       kyrkjegarden


Ondsdag 9. september kl. 19.00.


Martin Kleiven blir med og viser gamle gravminner på kyrkjegarden.

Frammøte ved kyrkja.

Kaffeservering i Jutulheimen etterpå.

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS


********************************************************************

                   Kveldsseto i Jutulheimen


 

Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen -


Onsdag 12. august kl. 19.00

med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar.

"Haarde tider har vi døyet..." Gjenoppbygginga av Skårvangen
Jakup Skjedsvoll fortel i kveld om gjenoppbygging av gardane i fjellgrenda Skårvangen etter Svartedauen.Dette skjedde fyrst på 1600-talet. Så seint som i 1528 ser det ut til å ha vore folketomt i grenda som grodde att med Svartedauen.Han vil gjennom dette vise framveksten av gardane som finst i Skårvangen i dag.
 

Kaffeservering.
Inngang kr. 100


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

***************************************************************************

                         Kveldsseto i Jutulheimen


 

Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen - med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar. 

  -Falne døler
Det har rett og slett vore eit djupdykk ned i skjebne og død, seier Arild Teigen frå Kvam.

I fleire år har han drive med eit lett deprimerande innsamlingsarbeid. Resultatet er folkeopplysning i innbunde fasong. Arbeidet med å finne historiene til dei som fall under 2. verdskrigen resulterte i boka "Falne døler" - og foredraget i Jutulheimen i kveld. 

Onsdag 29. juli kl. 19.00


Kaffeservering.
Inngang kr. 100


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

******************************************************************************

                       Kveldsseto i Jutulheimen


 

Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen - med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar.

                                                      Gamle våpen

Onsdag 22. juli kl. 19.00


Våpen var ein gong både nyttig og nødvendig - i dag er dei kulturskattar som mange helst vil gløyme.

På kveldsseto vil Knut Arild Teigum presentere børser frå Vågå historielag si samling, og eit par av sine eigne.


Kaffeservering.

Inngang 100kr.


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

 *****************************************************************************************

                   

                       Kveldsseto i Jutulheimen


           Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen -

   med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar.


Onsdag 8. juli kl. 19.00


Vågå er ei av dei mest fotograferte bygdene i Noreg - og pryda mange postkort

tidleg i førre århundre.

Gunnar Gjesling Sandbo viser og fortel i kveld historia bak mange datostempla

Vågå-motiv.

Ei reise frå Taulstadskriu til Tessanden og vidare bortover fjellet til Gjende.

Velkomen til kveldsseto!

Kaffeservering.

Inngang 100 kr.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS i samarbeid med Vågå historielag

 *********************************************************************                  

                     Kveldsseto i Jutulheimen


                   og årsmøte i Vågå historielag


Onsdag 11. mars 2020 kl. 19.00.

Foredrag av Ole Kristian Ødegård
Skia som var med å forme Norges selvstendighet
Foredraget handler om den historiske bakgrunnen til

Langskia (lauparskia) og Andorskia
på 1700 og 1800 tallet i Norge i både i Østerdalen og

i Nord-Gudbrandsdalen, og om min
tilnærming til skitypen gjennom å lage skiene og i praktisk bruk.

Kaffespleis


Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag

**************************************************************************************************                       

                       Kveldsseto i Jutulheimen


Foredrag av Johan Storm Munch
"Ole Bornemann Bull og Vågå"

Onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00.


Kva kan dokumenterast?

Kaffespleis.
Alle velkomne!


Edvard Storm er nært knytta til folkemusikken gjennom sine dølaviser, han var bror til Gidsken, bestemor til Ole Bull. Og Ole Bull-statuetten som vart avduka i Ullinsvin i 2019.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag

**************************************************************************************************                          

                      Kveldsseto i Jutulheimen


           "Ibsen og Vågå"  Foredrag av Astrid Sæther


Førsteamanuensis emeritus ved Universitetet i Oslo, Senter for Ibsen-studier

*Peer Gynt har motiv og historie frå Nord-Gudbrandsdalen
*Besseggen og bukkerittet
*Kjeldegransking på Sve

Onsdag 8. januar 2020 kl. 19.00.


Kaffespleis.
Alle velkomne!   


Bildet viser gipsbyste i Jutulheimen laga av Jo Visdal.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag


**************************************************************************************************

                    

                     Kveldsseto i Jutulheimen


                                Godbitar frå arkivet


Opplandsarkivet avdeling Vågå er ein del av Gudbrandsdalsmusea og flytte i 2018 frå gammelbanken til Ullinsvin. Arkivet vart oppretta i 1983 med grunnlag i dokumenta som alt var samla. Ivar Kleiven starta sist på 1800-talet å samle inn dokument i privat eige, og dette arbeidet vart vidareført av privatpersonar og historielag. Seinare er folkemusikkarkivet vorte ein viktig del av den omfattande samlinga.


Onsdag 11. desember 2019 kl. 19.00.


Denne kvelden blir det plukka fram ulike godbitar:
-Folkemusikkopptak
-Filmopptak
-Lydintervju
-Bilder
-Anna arkivmateriale


Kaffespleis.  Alle velkomne!

Bildet viser Ola Flaten.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag.

**********************************************************************                       

                        Kveldsseto i Jutulheimen


             Lansering av Årbok for Gudbrandsdalen 2019.


                 Presentasjon boka.

Ivar Teigum held foredrag om Gudbrandsdal historielag Dølaringen

som er 100 år i år.
Lokalhistorisk arbeid i 100 år
-Skipingsmøtet - kven var dei alvorlege menn?
-Tidsskriftet Bygd og Bonde, Kråbølboka og Schønings reise.
-Ivar Kleiven og den munnlege overleveringa.
-Frå boklege syssel til handling lokalt.
-Målpolitisk bløming – Dølaringen.
-Dølaringen og Gudbrandsdalens Historielag.
-Aksel Hattestad, Martinus Høgåsen og Einar Hovdhaugen
-Ola Martinus Høgåsen var formann i Dølaringen og redaktør i årboka frå 1945 til 1964.
-Gard og ætt.
-Krigen og gudbrandsdølen.
-Frå bygdehistorie til lokalhistorie
-Møtet med eit større mangfald.
-Kan hundreåringar hoppe? – ein ettertanke


-Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00.


Kaffespleis.
Alle velkomne!

  Ivar Kleiven, Gudbrandsdalens Snorre, var med på å stifte Gudbrandsdal historielag i 1919.

Ola Martinus Høgåsen var formann i Dølaringen og redaktør i årboka frå 1945 til 1964

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdal historielag Dølaringen og Gudbrandsdalsmusea.